DEĞER TESPİT RAPORU

TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN GAYRİMENKUL DEĞER TESPİT RAPORU

19 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 106 nolu “Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca;

Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması yöntemlerinden olan gayrimenkul edinimi ile ilgili olarak en düşük gayrimenkul yatırım değeri 250.000 Amerikan Doları olarak düzenlenmiş, ilgili tutarda gayrimenkul yatırımı yapıldığı takdirde Türk Vatandaşlığına hak kazanılması mümkün kılınmıştır.

Satın alınacak gayrimenkulün değerinin tespitinde “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanmış Değerleme Kuruluşları yetkilendirilmiştir.

Arıkan Taşınmaz Değerleme A.Ş., Yabancı Uyrukluların gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığı kazanması işlemleri için gerekli olan değerleme raporlarını hazırlamakla yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarındandır.

Bu kapsamda değerleme hizmeti almak için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.